Husk  tænding af juletræet i Lysgaard

Husk tænding af juletræet i Lysgaard

tænding af juletræ 2015

Traditionen tro, er der tænding af juletræet I Lysgaard 1. søndag I advent, den 27 November 2016. Juletræet står I krydset ved kirken.

Landsbyhuset serverer efterfølgende gløgg og æbleskiver m.m. I det nye hus på legepladsen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen I Lysgaard

Besøg på Bryggeriet Hancock

Besøg på Bryggeriet Hancock

Landsbyhuset har arrangeret en aftenrundvisning på bryggeruet Hancock i Skive. Efter rundvisningen vil der være mulighed for at smage på den forskellige produkter.

2016-08-29 08_11_19-bryggeriet hancock - Google-søgning

Afgang i bus fra Landsbyhuset kl. 18.30. Onsdag d. 21. sep. 2016

Forventet hjemkomst kl. 22.50
Vi skal være minimum 15- og max. 30 deltagere.
Rundvisning på bryggeriet og derefter kan de forskellige produkter som bryggeriet fremstiller smages i bryggeriets hyggelige lokale.
Pris inkl. bustransport kr. 100,00
Tilmelding til Anja Krems på tlf. 2370 8095  el. mail   anjakrems@mail.tele.dk
Ser frem til en god tur.
Landsbyhuset

Sankt Hans aften 2016

Heksen flyver mod Bloksbjerg!

Igen i år indbyder vi til fællesspisning og Sankt Hans-bål i Lysgård.
Kl. 18.00 vil grillen være klar i Landsbyhuset, Skelhøjevej 9. Medbring selv mad, drikkevarer og service.
Bålet på sportspladsen (Sjørupvej) tændes kl. 20.00.

I anledning af at landsbyhuset har modtaget støtte til renovering af legepladsen i Lysgård, er årets båltaler er Johannes F. Vesterby, formand for teknisk udvalg i Viborg Kommune.

Hjælp med til at sprede budskabet, så vi kan ses så mange som muligt og få en ekstra hyggelig Sankt Hans aften.
Prisen er 20 kr. pr. person fra 15 år.

Hilsen

LANDSBYHUSET

Generalforsamling i Landsbyhuset

 

Generalforsamling for Landsbyhuset tirsdag den 8. marts kl. 19.30 i Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, Lysgård!

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasseren aflægger revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der skal vælges 2 pers. i år, én modtager genvalg)
  8. Valg af to suppleanter
  9. Valg af revisor

10: Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under punktet indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen for Landsbyhuset