Generalforsamling i Landsbyhuset

Generalforsamling i Landsbyhuset

 

Der afholdes Generalforsamling i Landsbyhuset i Lysgaard tirsdag den 7 marts 2017.

Landsbyhuset vil traditionen tro være vært til lidt at spise og drikke bagefter.

 

Dagsorden ihenhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I lige år 2 bestyrelsesmedlemmer

og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor

 

 

 

 

 

Fællesspisning

Fællesspisning

Fællesspisning onsdag den 18. januar kl 18.00 i Landsbyhuset. Torsdagsklubben laver mad, efterfulgt af kaffe m/småkage. Igen har de dygtoe og flittige  damer fra torsdagskluppen lovet at lave mad. Denne gang serverer de frikadeller / medisterpølse med kartofler og grøntsager. Pris børn kr. 25,- voksen kr. 50,- øl og vand kan købes, ønskes andet drikkeligt bedes dette medbragt.

Så skynd jer at tilmelde jer ved Anja på telefon 23708095, tilmelding senest den 15. Januar.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen I Landsbyhuset.

Fællesspisning og efterfølgende generalforsamling i Landsbyhuset.

Fællesspisning  i Landsbyhuset.

Et mylder af børn på den nye legeplads

Et mylder af børn på den nye legeplads

Indvielse af den nye flotte legeplads på sportspladsen i Lysgaard. Den røde snor, var symbolsk spændt ud og blev klippet over af Alberte Omme. Formand for landsbyhuset Torkild Ørgaard holdt åbningstalen, og der blev der leget på livet løs på den nye legeplads, af de mange fremmødte børn. Flere af dem på cykel fra nær og fjern i og ved Lysgaard. Børnene var ivrigt i gang med at afprøve de nye redskaber, og etablere nye venskaber. De voksne havde også gang i ivrig sank og med at finde ud af, hvem hinanden var. Der blev hygget og talt henover det nye bålfad. Senere efter en god omgang fodbold og lege mellem børn og voksne, blev der bagt snobrød og grillet pølser. En rigtig hyggelig eftermiddag, hvor netværkene på tværs blev styrket.

Snoren er lge blivet klipppet

Snoren er lge blivet klipppet

 

Vejret var temmelig ustadig, og skiftede mellem silende regn og flot solskin. Bestyrelsen for Landsbyhuset, som stod bag etablering af den nye legeplads, var meget spændt på, hvor mange der ville komme til indvielsen, men blev gladeligt overrasket over de mange, der trodsede rigtig det ustadige vejr, og troppede op. Rigtig mange børn tog deres forældre med, og det var dejligt. Men også mange i bedsteforældre alderen mødte op. Andre kom for de måske bare var interesserede i at se den flotte nye legeplads. Der blev talt på tværs af generationerne.

Ser snakkes og hygges ved bålfadet

Ser snakkes og hygges ved bålfadet

Flere fra byen havde bagt kage til åbningen, også dejligt med den form for opbakning. I det hele taget rigtig stor tak, til de personer og virksomkeder, som på forskellig vis har hjulpet til med at få etableret legepladsen.

IMG_1367

Speciel tak til Viborg Kommune, som via puljen, ”Byfornyelse for mindre byer” i 2014 bevilgede 40.000 kr. til første del af legepladsen og i 2015 gav en bevilling på 270.000 kr. til resten af legepladsen. Tak for det!

IMG_1386

Legepladsen er selvfølgelig først og fremmest tænkt til børn og unge. Men en legeplads betyder meget mere end det, for et lille landsby samfund. Forældre vil mødes med de andre forældre og børn der kommer på legepladsen. Bedsteforældre vil komme med børnebørn osv. Men det vil også betyde at folk som kommer igennem byen, stopper op og tager et hvil eller søger i ly af vejret i den nye hytte. Altså bliver en legeplads også et sted, hvor mennesker mødes og signalerer, at her er en dejligt sted at bo. Hvem ved, måske kommer der en dag, et par Shelters ovre i hjørnet af legepladsen, hvor de mange vandre på hærvejen kan bo, eller cyklister som kommer gennem landsbyen.

IMG_1363

Dejligt at se legepladsen er blevet en realitet, og dejligt at se børnene har taget godt imod den og der ses nu rigtig ofte børn på legepladsen.

Hurra og Tillykke med den nye legeplads. Vi ses derude!

 

Bovbjerg

IMG_1352 IMG_1353