Skt. Hans aften 2018

Skt. Hans aften 2018

Sct. Hans i Lysgård
– Fællesspisning, tale og bål

Traditionen tro inviterer Landsbyhuset i Lysgård til fejring af Sct. Hans aften Lørdag d. 23 Juni på sportspladsen i Lysgård.

Vi starter med fællesspisning i Landsbyhuset kl. 18, hvor grillen vil være tændt.
Medbring selv jeres mad, drikke og service.

Skal du se heksen fare til Bloksbjerg så mød op på sportspladsen omkring kl. 19.30 for, at hører Årets Bål taler Eliana Vejvad fra Lysgård.
Bålet forventes tændt kl. 20.00 dog er der pt. afbrændings forbud på grund af det varme vejr, og vi må derfor tage hensyn til dette.

Spisning og bål tale fra kl. 19.30 vil dog blive afholdt også selvom vi måske ikke må tænde op for bålet.

Alle er velkommen, ingen tilmelding – Bare mød op med det gode humør.
Med venlig hilsen Landsbyhuset i Lysgård

 

Bygge projekt er igang

Bygge projekt er igang

Der var stor opbakning da vi startede opbygning til 2 nye Shelters.

Der var liv og glade dage d. 07.05.2018 på Legepladsen i Lysgård.
Det var både hunde, børn og voksende der deltog i, at få lagt et godt fundament til de kommende Shelters der skal sættes op i løbet af sommeren i Lysgård.

Vi i bestyrelsen er glade for den store interesse der er omkring dette tiltag.

I kampens hede måtte Connys elskede skovl lade livet, se sidste billede.

Shelter til Lysgård

Shelter til Lysgård

I 2018 får Lysgård nye overnatnings muligheder!
I 2017 fik Lysgård bevilliget 2 stk. Shelter til vores skønne legeplads på Sjørupvej.

Bestyrelsen for Landsbyuhuset er nu kommet, så langt med projektet, at vi snart er klar med nye overnatnings muligheder i Lysgård.

Der vil inden for de næste par måneder bliver kraftig aktivitet på legepladsen, for at få gjort plads og klar til det nye tiltag. Vi håber i fremtiden de nye overnatnings muligheder kan gøre det til et attraktivt sted for både ude frakommende samt byens egne beboere, at benytte de nye Shelter.

Nu er datoen sat: Mandag 07.05.2018 kl. 19.00 kommer der aktivitet på legepladsen i Lysgård. Bestyrtelsen begynder deres arbejde med udgravning til fundament, så vores nye Shelters kan stå sikkert de næste mange år. 
Alle der ønsker, at give en hånd med denne aften er velkommen på legepladsen. 

Landsbyhuset 2018

Generalforsamling i Landsbyhuset

Generalforsamling i Landsbyhuset

Generalforsamling for Landsbyhuset afholdes torsdag den 8. marts     kl. 19.30 i Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, Lysgård!

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasseren aflægger revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der er 2 pers. på valg i år)
  8. Valg af to suppleanter
  9. Valg af revisor

10: Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under punktet indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen for Landsbyhuset

Besøg på Hancock

Besøg på Hancock

2016-08-29 08_00_59-hancock bryggeri - Google-søgning

Rundvisning på Hancock

 

Vi er så heldige, at vi har fået mulighed for en rundvisning på bryggeriet Hancock i Skive. Vi har derfor lejet en bus tur/retur, der henter os ved Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, onsdag den 28. marts kl. 18.30. For at turen kan gennemføres, skal vi minimum være 15 og max 30 personer. Bustransporten er tvungen.

Pris pr. person: 100,- kr.

Tilmelding senest den 20. marts til Anja på nr. 23 70 80 95

Arrangør Landsbyhuset i Lysgård

 

Ukraine aften i Landsbyhuset

Ukraine aften i Landsbyhuset

 

Successen med Ukraine aften gentages.

For nogle år siden blev der i Landsbyhuset afholdt en Ukraine-aften. Her fik serveret lækre Ukraineske retter, hvor der var lidt for en hver smag.

Udover maden så vi billeder fra Ukraine og der blev fortalt om landet, som ligger øst for Polen.

Underholdning i form af forskellige selskabslege, fik vi også vist, og deltaget I.

Flere år efter fik vi i Landsbyhuset stadig, at vide, at det var en MEGET GOD AFTEN, den der UKRAINE-AFTEN.

Jeg kunne derfor kun sige, JA SELVFØLGELIG, da holdet som dengang stod bag, spurgte om Landsbyhuset ville være med til at lave et lignende arrangement igen.

Så nu er chancen her igen hvis du/i vil med igen. Fredag den 13 april .

Gik du/i glip af det sidste gang, så benyt muligheden nu, det bliver rigtig hyggeligt.

Tilmelding Tanya 60902378 eller Torkil 24424429

80 kr. pr. person

Venlig hilsen

Landsbyhuset