Kend din egn. Traveture, fælleskab og ny viden. OPDATERING  6.9.2021

Kend din egn. Traveture, fælleskab og ny viden. OPDATERING 6.9.2021

Traveture, fælleskab og ny viden.

Sidste aftentur gik mandag den 23. august til Jens Langknivs hule, i Ulvedal plantage.

Og året blev indtil videre sluttet af med en tur søndag den 5. september til Guldborgland plantage.

Grethe fortalte lidt om plantagen og Staunings hus.

Spørgsmål kan rettes til Ove Elgaard 40723140, oveelgaard@hotmail.com

Initiativtagere til disse arrangementer er Kirsten og Jens Mortensen, tak til dem!

Vedlagt billede fra Jens Langknivs hule og Guldborgland plantage.

              

 

Nyt fra bestyrelsen august 2021

Nyt fra bestyrelsen august 2021

Landsbyhusets bestyrelse er nu endelig kommet i gang efter forsinkelser pga. Corona.

Vi arbejder på, at få huset gjort færdigt efter renovering af køkkenet. Noget kan vi gøre uden ret mange penge, andet må komme når vi får penge ind fra udlejning.

Vi arbejder på at få vores hjemmeside “Landsbyhuset-Lysgaard.dk” helt op at køre fejlfrit igen.

Her vil vi forsøge at holde jer opdateret med tiltag og aktiviteter.

Du kan også følge med på Facebook “Landsbyhuset Lysgård og omegn”.

Planer for aktiviteter i Lysgård:

– Legepladsdag på legepladsen søndag d. 15. August fra 14-16

– Borgerforeningen og forsamlingshuset “Landsbyhuset” arbejder på at invitere til fælles spisning i september.Dels for at fejre det nyrenoverede køkken. Dels håber vi at kunne præsentere planer for renovering af området ved by dammen.

– 2. oktober er der Høstfest

– 1. søndag i advent er der juletræstænding

– Kreativ dag i Landsbyhuset-  ( november/ december)

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Ove Elgaard på tlf. 40 72 31 40 eller på mail:  oveelgaard@hotmail.com

Legepladsdag 15 august – program

Legepladsdag 15 august – program

PROGRAM FOR LEGEPLADSDAG

EN SPÆNDENDE OG SJOV DAG FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE

For børn, børnebørn og deres familier. På legepladsen i Lysgård.

SØNDAG DEN 15. AUGUST FRA 14 – 16

Aktiviteter:

Børnedyrskue med diplomer til alle deltagere. Trække ture på Islændere og Fjordheste.

Fodbold Bowling.

Skyde dåser.

Overraskelser til de voksne!!

Der kan købes øl, vand, grillpølser og kage.

Kaffen er GRATIS

Kend din egn! Sommerferie

Torsdag den 24. juni var vi 22 personer på vandretur i Kongemosen. Her var Peter Lange guide på en meget spændende tur. Svend Quistorffs fond har opkøbt en del af Kongemosen for at etablere et fuglereservat. Det vil sige, at skabe de bedst mulige lokaliteter for flest mulige fuglearter. Den seneste optælling sagde 56 forskellige arter. Vi gik i højmosen og fik fortællinger om både hvordan man har brugt mosen til tørvegravning og hvilke planter der er hjemmehørende der nu. Meget interessant og en fantastisk aften at gå tur i et støjfrit område. Som sædvanlig sluttede vi med den medbragte kaffe ved E Bindstouw. Det var så sidste tur inden sommerferien.

Vi starter op igen mandag den 9. august kl. 19.  Her skal vi til Hald Hovedgård og høre om renoveringsprojektet til 55 millioner. Henning Wisbech Christensen vil være guide. Medbring kaffe / drikkevarer. Mødested ny P plads bag Naturskolen. Turen er gratis at deltage i.

OBS Den 15. august holder Landsbyhuset  Aktivitets og legepladsdag på sports og legepladsen i Lysgård. Det sker fra kl. 14 – 16. Der kommer program senere.

Sct. Hans 2021

Desværre lykkes det ikke bestyrelsen at få arrangeret en Sct. Hansfest i 2021.

Til gengæld vil vi lægge os i selen for at finde en løsning til næste år.

Blandt andet vil vi gerne have kontakt til nogen af jer der kunne tænkes at have gode ideer til organiseringen af et lille bålarrangement.

Du er er altid velkomme til at kontakte Ove Elgaard 40723140