GENERALFORSAMLING 2022 opdateret med beretning 29/3 2022

GENERALFORSAMLING 2022 opdateret med beretning 29/3 2022

Generalforsamling 20. marts 2022, kl. 14.30 i Landsbyhuset

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår fortsættelse af nuværende kontingent sats.
  6. Indkomne forslag: Bestyrelsen indstiller et forslag til ændringer af vedtægter, der gør det tydeligere hvad Landsbyhusets opgaver er.                                                                                                                                                                                   Indkomne forslag til andre emner skal være bestyrelsen i hænde forud for bestyrelsesmøde den 10/3.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: I lige år 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Hanne Tauber og Ove Elgaard der begge modtager genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter
  2. Valg af revisor
  3. Evt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Her kan du se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer : Vedtægter udkast 2022

 

 

NÆRBOKS

Nærboks
Som nogen måske har bemærket, er nærboksen ved Landsbyhuset blevet fjernet.
Nærkoks.dk har oplyst at der ifølge PostNord er blevet distribueret færre end 1 pakke om dagen,
og at det derfor giver mere mening at sætte den et sted med mere trafik.
Og da vi ikke på forhånd er adviseret har vi ikke haft mulighed for at gøre noget.
Beklager.
m.v.h. bestyrelsen
GODT NYTÅR

GODT NYTÅR

Hermed ønskes alle et godt NYTÅR!

Landsbyhuset takker for året der gik.

Tak til bestyrelsen, frivillige, lejere, samarbejdspartnere og sponsorer.

Vi er så heldige at vi i året 2021 fik sponsoreret både et musikanlæg og nye gardiner til salen, ligesom juletræet i krydset ved kirken er sponsoreret.

For året 2022 ønsker vi, at vi igen kan få gang i aktiviteter og udlejningen af Landsbyhuset.

Dermed håber vi at få indtægter igen, så vi kan få gjort de sidste ting færdige efter køkkenrenovering.

Vil du også støtte vores arbejde som borgerforening, aktivitets og forsamlingshus og udlejningssted,

kan du få et medlemsskab ved at overføre 200 kr. for et personligt og 400 kr. for et husstandsmedlemsskab.

Det gøres på Vores banknummer er 5959 – 5000049 og skriv gerne dit navn i beskeden.

Du kan også kontakte vores kasserer Hanne Tauber på 4081 1269

GODT NYTÅR

KREATIV SØNDAG

KREATIV SØNDAG

KREATIV SØNDAG
Søndag d. 30. Januar er Landsbyhuset igen klar med en dag for de kreative. Fra kl. 9.30 – 16.00.
Kom til en hyggelig kreativ søndag hvor vi vil sy, strikke, brodere osv. sammen.
Aktiviteten er en workshop dvs. at der ikke er nogen underviser.
Du medbringer dit eget projekt – vi inspirerer og hjælper hinanden.
Vi har mulighed for at skaffe masser af tilbehør så som knapper, bånd, lynlåse stofrester, filt, skind og andre hobbyartikler hvis det mangler.
Vi har også en symaskine du kan låne.
Medbring madpakke, drikkevarer og materialer – så sørger vi for kaffe og kage.
Pris 20,- kr.
Tilmelding til Gitte Quint på tlf. 20 84 44 52 (gerne sms)