Legepladsdag 15 august – program

Legepladsdag 15 august – program

PROGRAM FOR LEGEPLADSDAG

EN SPÆNDENDE OG SJOV DAG FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE

For børn, børnebørn og deres familier. På legepladsen i Lysgård.

SØNDAG DEN 15. AUGUST FRA 14 – 16

Aktiviteter:

Børnedyrskue med diplomer til alle deltagere. Trække ture på Islændere og Fjordheste.

Fodbold Bowling.

Skyde dåser.

Overraskelser til de voksne!!

Der kan købes øl, vand, grillpølser og kage.

Kaffen er GRATIS

Kend din egn! Sommerferie

Torsdag den 24. juni var vi 22 personer på vandretur i Kongemosen. Her var Peter Lange guide på en meget spændende tur. Svend Quistorffs fond har opkøbt en del af Kongemosen for at etablere et fuglereservat. Det vil sige, at skabe de bedst mulige lokaliteter for flest mulige fuglearter. Den seneste optælling sagde 56 forskellige arter. Vi gik i højmosen og fik fortællinger om både hvordan man har brugt mosen til tørvegravning og hvilke planter der er hjemmehørende der nu. Meget interessant og en fantastisk aften at gå tur i et støjfrit område. Som sædvanlig sluttede vi med den medbragte kaffe ved E Bindstouw. Det var så sidste tur inden sommerferien.

Vi starter op igen mandag den 9. august kl. 19.  Her skal vi til Hald Hovedgård og høre om renoveringsprojektet til 55 millioner. Henning Wisbech Christensen vil være guide. Medbring kaffe / drikkevarer. Mødested ny P plads bag Naturskolen. Turen er gratis at deltage i.

OBS Den 15. august holder Landsbyhuset  Aktivitets og legepladsdag på sports og legepladsen i Lysgård. Det sker fra kl. 14 – 16. Der kommer program senere.

Sct. Hans 2021

Desværre lykkes det ikke bestyrelsen at få arrangeret en Sct. Hansfest i 2021.

Til gengæld vil vi lægge os i selen for at finde en løsning til næste år.

Blandt andet vil vi gerne have kontakt til nogen af jer der kunne tænkes at have gode ideer til organiseringen af et lille bålarrangement.

Du er er altid velkomme til at kontakte Ove Elgaard 40723140

Legedag på legepladsen

15. AUGUST KL. 14-16

Sæt kryds i kalenderen og advar børn og børnebørn, for nu kommer der til at ske noget for dem.

Vi laver en hyggelig eftermiddag med spændende indslag og lidt godt til ganen.

Program følger på et senere tidspunkt, men vi lover det bliver hyggeligt.

 

Landsbyhusets bestyrelse er konstitueret.

Den nyvalgte bestyrelse for Landsbyhuset i Lysgård har nu haft konstituerende bestyrelsesmøde.

Posterne blev fordelt som følger:

  • formand Ove Elgaard,
  • næstformand Ninna Ib,
  • sekretær Karina Stenkjær Christensen,
  • kasserer Hanne Tauber,
  • bestyrelsesmedlem Morten Palmelund,
  • suppleanter Gitte Quint og Michael Omme.

Der skal fra den nye bestyrelse lyde en tak til alle fremmødte til generalforsamlingen. Tak til jer der modtog valg eller genvalg.                                                                                                                                                                                                                                                                      Desuden skal der lyde en tak til Eliane Vejvad afgående formand, Michael Omme afgående kasserer og Karina Stenkjær Christensen også sekretær i sidste periode, der var tovholdere på køkkenprojektet.

Vi glæder os til at vi igen kan bruge huset til fester, arrangementer, møder og aktiviteter. Det betyder dog ikke at vi er færdige med at modernisere huset. Vi har mange planer og ønsker til huset, som desværre koster penge, som vi ikke har. Alt overskydende fra opsparing, fonde og tilskud er gået til køkken projektet.

Der vil i den kommende tid følge opdateringer på vores hjemmeside og Facebook. Kalender funktionen vedrørende udlejning er pt. ude af drift, men vi arbejder på en løsning. Men kontakt endelig vores udlejer Majbritt Ørgaard på telefon 53 29 38 30.

Der har nu været afholdt 3 arbejdsdage omkring Landsbyhuset, for at holde den og sportspladsen i ordentlig stand. Skulle du have lyst til at give en hånd med, og endda i hyggeligt selskab, eller ser du noget der trænger til at blive ordnet, så kontakt os endelig.

Der vil formodentlig også ske ændringer i hvordan vi får formidlet ud til medlemmer og beboere i området. Men hold øje med hjemmeside og Facebook.

Ring eller skriv hvis du har spørgsmål eller gode ideer.

Formand Ove Elgaard, 4072 3140,  oveelgaard@hotmail.com,

næstformand Ninna Ib, 2267 7743, ninna-ib@post.tele.dk

sekretær Karina Stenkjær Christensen, 20 98 92 79, karina.stenkjaer@live.dk