Generalforsamling i Landsbyhuset

Generalforsamling i Landsbyhuset

Generalforsamling for Landsbyhuset afholdes torsdag den 8. marts     kl. 19.30 i Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, Lysgård!

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasseren aflægger revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der er 2 pers. på valg i år)
  8. Valg af to suppleanter
  9. Valg af revisor

10: Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under punktet indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen for Landsbyhuset

Besøg på Hancock

Besøg på Hancock

2016-08-29 08_00_59-hancock bryggeri - Google-søgning

Rundvisning på Hancock

 

Vi er så heldige, at vi har fået mulighed for en rundvisning på bryggeriet Hancock i Skive. Vi har derfor lejet en bus tur/retur, der henter os ved Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, onsdag den 28. marts kl. 18.30. For at turen kan gennemføres, skal vi minimum være 15 og max 30 personer. Bustransporten er tvungen.

Pris pr. person: 100,- kr.

Tilmelding senest den 20. marts til Anja på nr. 23 70 80 95

Arrangør Landsbyhuset i Lysgård

 

Fastelavn i Landsbyhuset

Fastelavn i Landsbyhuset

fastelavn

I Landsbyhuset i Lysgård søndag den 11. februar kl. 11.00

Kom og vær med til et par hyggelige timer i Landsbyhuset, hvor vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Præmier til kattekongen og dronningen og selvfølgelig til den bedst udklædte

Pris pr. person incl. kaffe/kakao og fastelavnsbolle: 25,- kr.

Arrangør Landsbyhuset i Lysgård

f7bad72343cbaa92a7340746d8874663_fastelavn-fastelavn-clipart-kat_400-267[1]

Følg Landsbyhuset på vores hjemmeside ”landsbyhuset-lysgaard.dk”

eller på Facebook! Se på ”Lysgård og omegn”

Hvis du vil være med i vores sms-service,

så send en besked til Torkil på mobil nr. 24 42 44 29

Banko i Kulturhuset, Skelhøje.

Foreningen Trivita afholder Bankospil onsdag den 4.10.17.og de følgende onsdage frem til sommeren 2018… med forbehold for ændringer!

Sted-Kulturhuset i Skelhøje-Volden 26 Skelhøje

Medlemskab af Trivita er påkrævet siger loven

Medlemskab tegnes gennem

vores Facebook gruppe/personligt fremmøde 4.10/

Tlf. 29821139

35 kr. for et personligt medlemskab

Beløbet dækker 2017 og frem til August 2018

Dørene åbnes kl.18.00 og spillet begynder kl.19.00

Over 10.000 kr. i præmier første aften

Mange flotte gevinster

Lykkespil med pengepræmier

Puljespil med pengepræmier

Kom og Vind over 10.000 I præmier.

Årets borger I Lysgaard 2017

Årets borger I Lysgaard 2017

Årets Borger 2017 1

Traditionen tro, blev der udnævnt årets borger til høstfesten i Lysgaard og omegn.
Åretsborger 2017 blev velfortjent tildelt Conny Christensen.
Conny Christensen fik tildelt æren dette år. Ikke mindst pga. sit store engagement i Junior-klubben som havde Landsbyhuset som værested for en del år siden.
Men også for hendes arbejde i bestyrelsen for Landsbyhuset. Her har det de sidste år især været hende som har søgt, og også fået bevilget, både tilskud fra kommunen til vedligehold af Landsbyhuset, nyindkøb af redskaber mm. Også bevillingen som gav mulighed for udvidelse af Legepladsen skal hun have en stor del af æren for. Senest har hun søgt Nordea-fonden om et beløb til opsætning af shelters på sportspladsen/legepladsen. Også her blev der bevilget et beløb og der bliver opsat 2 stk. shelters i 2018. Begge finansieret af Nordea-fonden.
ET STORT TILLYKKE TIL CONNY
Julen 2017 I Lysgaard

Julen 2017 I Lysgaard

tænding af juletræ 2015

Søndag d.3.december kl.16 tændes juletræet ved krydset midt i byen.
Vi skal synge lidt om julen, når træet tændes og derefter går vi alle til E´’Bindstouw.

I E´Bindstouw skal vi hygge med gløgg og æbleskiver, musik, sang, måske en enkelt historie,og ikke mindst opleve lidt julestemning uden elektrisk lys.

Der vil være oplyst med levende lys, både ude og inde.
Lad os mødes og ønske naboerne GLÆDELIG Jul
På gensyn til Julehygge i LYSGAARD

Venlig hilsen

Landsbyhuset og E´Bindstows venner