Høstfest

Høstfest

KOM OG VÆR MED.

Deltag i årets HØSTFEST.

LØRDAG D. 7/10 KL. 18.30

3-retters menu og natmad kun kr. 200-

Deltag i konkurrencen om årets høst-tema-billede. Medbring et billede som har et eller andet at gøre med “høst” i A-4 format. De 2 bedste præmieres med kr. 500- Masser af fine præmier fra sponsorerne kan vindes i amerikansk lotteri.

Drikkevarer sælges til favorable priser..

Se hvem der får æren af at få overrakt “stokken”, og dermed bliver kåret som Årets Borger.

Musik, dans og hyggeligt samvær.

Tilmelding senest d. 1. okt.

til Aase/Søren tlf. 8666 7275 el. 2866 6284 Eller Kirsten/Jens tlf. 2165 2075 el. 23669286 Med håbet om et stort fremmøde og en super aften.

HØSTFEST-KOMITEEN 2017

2016-07-11 14_50_23-høstfest - Google-søgning

Fejring af 1. årsdagen for Legepladsen

Fejring af 1. årsdagen for Legepladsen

I forbindelse med, at det ny er 1 år siden, at vores legeplads i Lysgaard blev etableret, ønsker vi at fejre dette med en hyggelig eftermiddag derovre.
Arrangementet vil foregå søndag den 20 August kl.12.30 på legepladsen.
Der vil blive arrangeret diverse lege og bål og snobrød.
Derudover vil der blive arrangeret ponyridning og være Islandske heste. Medbring gerne en cykelhjelm.
Vi sælger pølser m. brød. Øl og juice-brikker. Og kaffe og kage.
Så det bliver en rigtig hyggelig dag, så tag naboen med og mød op.
Venlig hilsen
Landsbyhuset i Lysgård
IMG_1386
Årets borger I Lysgaard 2017

Årets borger I Lysgaard 2017

ÅRETS BORGER 2017

Conny Christensen fik tildelt æren dette år. Ikke mindst pga. sit store engagement i Junior-klubben som havde Landsbyhuset som værested for en del år siden.
Men også for hendes arbejde i bestyrelsen for Landsbyhuset. Her har det de sidste år især været hende som har søgt, og også fået bevilget, både tilskud fra kommunen til vedligehold af Landsbyhuset, nyindkøb af redskaber mm. Også bevillingen som gav mulighed for udvidelse af Legepladsen skal hun have en stor del af æren for. Senest har hun søgt Nordea-fonden om et beløb til opsætning af shelters på sportspladsen/legepladsen. Også her blev der bevilget et beløb og der bliver opsat 2 stk. shelters i 2018. Begge finansieret af Nordea-fonden.

ET STORT TILLYKKE TIL CONNY

På billedet ses Conny (til højre) med “Stokken” som hun fik overrakt af ÅRETS BORGER 2016, Nina Ib.

 

Fastelavn med tøndeslagning

Fastelavn med tøndeslagning

 

Søndag den 26 Februar bliver der holdt Fastelavn i Landsbyhuset kl. 11.00.

Husk at komme klædt ud, for der vil være præmie til den bedst udklædte. Men selvfølgelig, vil der også være præmie til både kattekongen og kattedronningen.

Så kom med, det bliver rigtig sjovt.

Boller, the kaffe og kakao 25 kr. pr. person

Vi ses til Fastelavn.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Landsbyhuset

 

f7bad72343cbaa92a7340746d8874663_fastelavn-fastelavn-clipart-kat_400-267[1]

Generalforsamling i Landsbyhuset

Generalforsamling i Landsbyhuset

 

Der afholdes Generalforsamling i Landsbyhuset i Lysgaard tirsdag den 7 marts 2017.

Landsbyhuset vil traditionen tro være vært til lidt at spise og drikke bagefter.

 

Dagsorden ihenhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I lige år 2 bestyrelsesmedlemmer

og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor