Skt. Hans aften 2018

Skt. Hans aften 2018

Sct. Hans i Lysgård
– Fællesspisning, tale og bål

Traditionen tro inviterer Landsbyhuset i Lysgård til fejring af Sct. Hans aften Lørdag d. 23 Juni på sportspladsen i Lysgård.

Vi starter med fællesspisning i Landsbyhuset kl. 18, hvor grillen vil være tændt.
Medbring selv jeres mad, drikke og service.

Skal du se heksen fare til Bloksbjerg så mød op på sportspladsen omkring kl. 19.30 for, at hører Årets Bål taler Eliana Vejvad fra Lysgård.
Bålet forventes tændt kl. 20.00 dog er der pt. afbrændings forbud på grund af det varme vejr, og vi må derfor tage hensyn til dette.

Spisning og bål tale fra kl. 19.30 vil dog blive afholdt også selvom vi måske ikke må tænde op for bålet.

Alle er velkommen, ingen tilmelding – Bare mød op med det gode humør.
Med venlig hilsen Landsbyhuset i Lysgård

 

Bygge projekt er igang

Bygge projekt er igang

Der var stor opbakning da vi startede opbygning til 2 nye Shelters.

Der var liv og glade dage d. 07.05.2018 på Legepladsen i Lysgård.
Det var både hunde, børn og voksende der deltog i, at få lagt et godt fundament til de kommende Shelters der skal sættes op i løbet af sommeren i Lysgård.

Vi i bestyrelsen er glade for den store interesse der er omkring dette tiltag.

I kampens hede måtte Connys elskede skovl lade livet, se sidste billede.

Generalforsamling i Landsbyhuset

Generalforsamling i Landsbyhuset

Generalforsamling for Landsbyhuset afholdes torsdag den 8. marts     kl. 19.30 i Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, Lysgård!

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasseren aflægger revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der er 2 pers. på valg i år)
  8. Valg af to suppleanter
  9. Valg af revisor

10: Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under punktet indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen for Landsbyhuset

Besøg på Hancock

Besøg på Hancock

2016-08-29 08_00_59-hancock bryggeri - Google-søgning

Rundvisning på Hancock

 

Vi er så heldige, at vi har fået mulighed for en rundvisning på bryggeriet Hancock i Skive. Vi har derfor lejet en bus tur/retur, der henter os ved Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, onsdag den 28. marts kl. 18.30. For at turen kan gennemføres, skal vi minimum være 15 og max 30 personer. Bustransporten er tvungen.

Pris pr. person: 100,- kr.

Tilmelding senest den 20. marts til Anja på nr. 23 70 80 95

Arrangør Landsbyhuset i Lysgård

 

Fastelavn i Landsbyhuset

Fastelavn i Landsbyhuset

fastelavn

I Landsbyhuset i Lysgård søndag den 11. februar kl. 11.00

Kom og vær med til et par hyggelige timer i Landsbyhuset, hvor vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Præmier til kattekongen og dronningen og selvfølgelig til den bedst udklædte

Pris pr. person incl. kaffe/kakao og fastelavnsbolle: 25,- kr.

Arrangør Landsbyhuset i Lysgård

f7bad72343cbaa92a7340746d8874663_fastelavn-fastelavn-clipart-kat_400-267[1]

Følg Landsbyhuset på vores hjemmeside ”landsbyhuset-lysgaard.dk”

eller på Facebook! Se på ”Lysgård og omegn”

Hvis du vil være med i vores sms-service,

så send en besked til Torkil på mobil nr. 24 42 44 29

Banko i Kulturhuset, Skelhøje.

Foreningen Trivita afholder Bankospil onsdag den 4.10.17.og de følgende onsdage frem til sommeren 2018… med forbehold for ændringer!

Sted-Kulturhuset i Skelhøje-Volden 26 Skelhøje

Medlemskab af Trivita er påkrævet siger loven

Medlemskab tegnes gennem

vores Facebook gruppe/personligt fremmøde 4.10/

Tlf. 29821139

35 kr. for et personligt medlemskab

Beløbet dækker 2017 og frem til August 2018

Dørene åbnes kl.18.00 og spillet begynder kl.19.00

Over 10.000 kr. i præmier første aften

Mange flotte gevinster

Lykkespil med pengepræmier

Puljespil med pengepræmier

Kom og Vind over 10.000 I præmier.