Årligt medlemskab i Landsbyhuset

Foreningen Landsbyhuset i Lysgård har som mål at få sat gang i tiltag som gør det attraktivt at bo i vores lokalområde, og gøre vores for placere Lysgård og omegn som en lille solplet på Landkortet.

Ud over drift og udlejning af Landsbyhuset, er foreningen medvirkende til at arrangere aktiviteter i vores lokalsamfund, f.eks. foredrag, fællesspisning, Sct. Hans fejring, juletræstænding m.v. Derudover har foreningen blik for forskønnelse af landsbyen. Vi sørger bl.a. for græsslåning og vedligeholdelse af sportspladsen, hvor vi sommeren 2014 fik opstillet et nyt flot klatrestativ. Vi vil i 2015 / 2016 arbejde på at skaffe midler til yderligere forbedring af legeudstyret på sportspladsen.

Vi har i år fået lavet en helt ny hjemmeside, som skal gøre det nemmere for at alle at få et hurtigt overblik over, hvad der sker i lokalområdet. Hjemmesiden skulle også gerne være en appetitvækker for potentielle nye tilflyttere.

Et aktivt Landsbyhus er vigtig i et lille samfund som Lysgård, og dit medlemskab betyder derfor også en forskel. Nu er tiden igen inde til, at forny, eller oprette det årlige medlemskab. Vi vil opfordre alle til at betale for medlemskab af  Landsbyhuset, og derved støtte aktiviteterne i vores lokalsamfund. Du kan også få indflydelse på hvad bestyrelsen skal arbejde med, ved at deltage i den årlige generalforsamling i marts, eller ved at indsende forslag til nye aktiviteter mv., f.eks. via vores hjemmeside.

Medlemskabet af Landsbyhuset i Lysgård for 2015 koster 150 kr. pr. voksen og 125 kr. for pensionister.  Så for 2 voksne i en husstand, kan I være medvirkende til at støtte vores aktiviteter for bare 300 kr. Har du lyst at donere et større beløb for at støtte vores aktiviteter, er du velkommen til det.

Beløbet kan indbetales på vedlagte girokort eller overføres via netbank til 5959 – 5000049.

Læs mere om Landsbyhuset på vores nye hjemmeside: www.landsbyhuset-lysgaard.dk og tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få information om aktiviteter og nyheder i lokalområdet.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Landsbyhuset.

Indsend Kommentar