VELKOMMEN TIL ÅRETS BORGER

Her kan du læse om alle dem der har været centrale for byens udvikling de seneste mange år. Der kan dog sagtens være flere end de valgte til årtes borger.
Valget af borgen sker ved Høstfesten i Landsbyhuset hvert år den første weekend i Oktober.
Du behøver ikke være deltager ved festen for, at blive valgt, men vi ser naturligvis gerne vedkommende modtage stokken.
Vil du vide mere om hvordan du bliver lysgård borger, og hvad der sker under udvælgelsen så kig under fanen der hedder Lysgård.
Du kan også klikke på denne tekst så vil du komme direkte til alt du behøver, at vide om Lysgård og alt det byen har at byde på sammen med disse mennesker.

Årstallene går fra venstre mod højre.

Kirsten Mortensen

Kirsten Mortensen

Lysgård - 2019

Kirsten blev Årets Lysgård borger 2019 til hendes store overraskelse. Som hun selv sagde ved overrækkelsen Citat: “Jamen jeg har jo aldrig siddet i bestyrtelsen”  Dette viste sig dog ikke, at være nogen hindring i, at modtage prisen. Om Kirsten blev der sagt mange rosende ord fra Morten Degn der blev Lysgårdborger i 2018. Morten har kendt Kristen det meste af hans liv, og han kunne derfor flere søde fortællinger, også fra de unge år.
Kirsten er en smuk og smilende pige, hun er social og deltager gerne med børn og børnebørn når der afholdes noget i byen, sagde Morten Degn. Hun er heller ikke bange for, at give en hånd med når der er brug for det, og dette gør hende til en værdig Lysgårdborger.

Vi ønsker Kirsten et stort tillykke med titlen!

Nina Ib

Nina Ib

Lysgård - 2016

I år faldt valget af åretsborger på Nina Ib.

Ninna er en person, som på sin egen stille og rolige facon altid hjælper til her og der, altid villig med lige at rydde op, lave kaffe eller bage en kage. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for Landsbyhuset og nu de sidste 8 år i Menighedsrådet, hvor hun stadigvæk er en fast brik og deltager ofte i sammenkomster.

Den flotte titel blev uddelt til årets høstfest I Landsbyhuset I oktober.

 Stort Tillykke!

Majbritt Slot

Majbritt Slot

Lysgård - 2013

Årets Lysgård borger 2013 blev Majbritt Ørgaard Slot for hendes gode arbejde i Lysgård, bl.a. bestyrelsesarbejde og et længerevarende ansvar for udlejning af Landsbyhuset. Majbritt står fortsat for at styre udlejning af landsbyhuset. Udnævnelsen fandt sted ved høstfesten den 5. oktober 2013, hvor hun fik overrakt stokken og en erindrings gave lavet af Lysgårds keramiker Helle Bovbjerg.

Stort Tillykke!

Dorte Kristensen

Lysgård - 2010

Dorte Kristensen fik overrakt titlen i 2010, dette forgik i fysisk i form af stokken med navne plade og et lille kunstnerisk værk fra Helle Bovbjerg med inskription.

Det skete ved Sct. Hansfesten på sportspladsen i Lysgård.

Stort Tillykke!

Tage Nielsen

Tage Nielsen

Lysgård - 2008

Tage blev kåret som Årets Borger 2008 med baggrund i blandt andet det arbejde han gennem mange år har udført i menighedsrådet. Derigennem også været med til at fastholde en aktivitet i Landsbyhuset for dem der har tid om eftermiddagen. Det var Tage med til at starte og har været tovholder på frem til i år. Det kom han igang med i forbindelse med opstarten af Landsbyhuset hvor han også er medlem nr 1.

Alt i alt en solid indsats på flere fronter for det gode sociale liv i området.

Der vil efterfølgende blive lavet en form for plade som Tage kan beholde som bevis for sin indsats. Stokken er kun til lån frem til næste år.
Her overdrages stokken af sidste års : Årets borger.

Tage får enrindringsgaven overdraget i forbindelse med Kulturdagen, 23. august. Erindringsgaven var i år en keramikæske med inskription fra Helle Bovbjerg.

Tillykke.

INGEN ÅRTES BORGER

INGEN ÅRTES BORGER

Lysgård - 2005

Inden nedlæggelsen af borger foreningen i 2005 uddelegerede foreningen og Landsbyhuset opgaven med udnævelsen af Årtes borgen til en af de tre sidste års modtagere af vandre stokken.

Tidligere havde det været den sidende bestyrelse der besluttede hvem borgen skulle være. 

Henry Jørgensen

Henry Jørgensen

Lysgård - 2002

Henry har passet haven ved e’Bindstouw så den er præsentabel.
Han har medvirket til byens forskønnelse ved sit praktiske virke. Har udvist stor hjælpsomhed for de lokale.
Bor stadigvæk i byen på Skelhøjevej 3, 8800 Viborg

Fie Pedersen

Fie Pedersen

Lysgård - 1999

Fie Pedersen, i 1999 gift med Bent Pedersen. Medvirkede til stor øgning af byens beboertal da hun fik Trillinger, hvilket aldrig tidligere er sket i Lysgård. Hun kunne dog ikke klare det alene uden Bent derfor skal han også nævnes.
Fie og Bent gik hvert til sit i 2017.
Bent Aagaard bor stadigvæk i byen, og har i flere år hjulpet i landsbyhuset med pasning af arealerne.
Børenene på billedet er de 3 trillinger, Mathias, Maria og Magnus Aagaard

Jørgen Mortensen

Jørgen Mortensen

Lysgård - 1995

Jørgen var formand for borgerforeningen. Han gjorder stor indsats i den tid han sad med. Aktivt deltog han i årets revy i gennem flere år. Jørgen spillede den ene af de to gamle damer der gennem flere år var genstand ved revyerne. Han var en spasmager i denne rolle til stor glæde for puplikum. 

Bent Pedersen

Bent Pedersen

Lysgård - 2021

Årets Lysgård Borger 2021 blev Bent Pedersen. Bent flyttede til byen i 80’erne og med tiden sørgede han for ikke mindre end 4 nye borgere.
Han sørger for at vores by ser pæn og velplejet ud, da han sørger for at holde græsset på legepladsen og omkring Landsbyhuset.
Desuden er det det ham der sørger for, at der flages efter alle regler på stangen på Lyshøj.
Vi sætter alle pris på Bents indsats og ønsker endnu engang tillykke med udnævnelsen.
Morten Degn

Morten Degn

Lysgård - 2018

Ved høstfesten i Landsbyhuset 06.08.18 modtog Morten Degn stokken, som årets Lysgård borger.
Morten er født Lysgård dreng og har gået i skole i Hald Ege. Morten er af mange vellidt, og en arbejdsom mand, især i hans daglige virke hvor han ejer og driver Lysgård Maskinstation. Her trak han over 100 besøgende ved hans sidste åbent hus, han havde lavet i samarbejde med Landbrug ungdom. Maskinstationen ligger ved indkørslen fra hovedvej 13, lige efter by skiltet på venstre hånd. Morten har hans private bolig uden for byen. Morten har sørget for både sten, sand og grus til legepladsen i flere omgange, dertil har han fået en hjertestarter op, at hænge på maskinstationen.

Vi ønsker Morten STORT tillykke med titlen.

Anja Krems

Anja Krems

Lysgård - 2015

Årets Lysgård Borger i 2018 er Anja Krems

Anja er en smilende og glad pige. Hun har siddet i vores bestyrelse i nogle år, hvor hun flittig skriver referat efter hvert møde. Anja er også flittig i sit arbejde med, at få gode indlæg med i landsbyposten.
Anja har grønne fingre og altid flittig til, at diske op med en omgang bord pynt til festerne.
Anja er sekretær i landsbyhuset bestyrelse og har lovet at bestride denne post frem til 2020.

Stort Tillykke til Anja!

 

Steen Bovbjerg

Steen Bovbjerg

Lysgård - 2012

Årets Lysgård borger 2012 er kåret.
Det skete ved høstfesten i Landsbyhuset med deltagelse af ca. 75 personer.

Årets Lysgård borger blev i år Steen Bovbjerg.

Steen er tilflytter og har været aktiv i rigtig mange ting i den tid han har boet i Lysgård.
Steen har været med i Landsbyhusets bestyrelse tidligere og er trådt ind igen ved dette års generalforsamling.

Han har været aktiv med aktiviteter som kurser som madlavning for mænd: Finere madlavning for grove mænd, over flere perioder.
Ligesom Steen har været medarrangør på mange arrangementer og fællesaktiviteter. Byen nyder også godt af at han bor tæt ved sportspladsen som han har væsentlig andel i at den bliver holdt pæn om sommeren.

Årets Lysgård borger vælges af de seneste tre udpegede Lysgård borgere. Det var Aase Kristensen, Dorte Kristensen og Ove Elgaard. De tre og Steen Bovbjerg arbejder på at lave et fællesspisningsarrangement i januar 2013. Og Steen vil være den der står i spidsen for at udpege en ny Årets borger i Lysgård i 2013.

Årets Lysgård borger får en stok med navneplade til lån i et år. Derudover får man en erindringsgave, som i år vær speciel fremstillet af den lokale kunstner Elin Pausewang.

Aase Kristensen

Aase Kristensen

Lysgård - 2009

Det er så anden gang at Aase Kristensen får sit navnetræk på stokken og til dato den eneste der har gjort sig fortjent til det igen.

Velfortjent blandt andet gennem et stort arbejde for alt det der er sket både tilbage i det gamle forsamlingshus, borgerforening og revy. Men ikke mindst igennem det arbejde der er blevet lagt i Landsbyhuset: i forbindelse med børnehave, aktivitetshus, juniorklub, ombygning og foreningen Landsbyhuset.

Stort Tillykke.

INGEN BORGER VALGT

INGEN BORGER VALGT

2007

INGEN ÅRETS BORGER

INGEN ÅRETS BORGER

Lysgård - 2004

Inden nedlæggelsen af borger foreningen i 2005 uddelegerede foreningen og Landsbyhuset opgaven med udnævelsen af Årtes borgen til en af de tre sidste års modtagere af vandre stokken.

Ernst Korsgaard

Ernst Korsgaard

Lysgård - 2001

Dengang en tiltrægt oprydder omkring sit bosted, hvilket var medvirkende til flot forskønnelse af byen.
Ernst bor med Eva på Blichersvej 52 – 8800 Viborg
Ernst havde i flere år autoværksted i byen under navnet LYSGAARD AUTOVÆRKSTED firmaet drev han fra 1979 til 2006. 

Per Frederiksen

Per Frederiksen

Lysgård - 1998

Der blev i disse gjort meget for at forsamlingshus og by skulle vokse og blive flottere. Dette hjalp Per med. 

Kurt Hansen

Kurt Hansen

Lysgård 1994

Kurt var i følge vores stok, den første der fik titlen tilbage i 1994. Kurt var primus motor i opstarten af Landsbyhuset i 1993, han nød efterfølgende, at gå mange ture med vandre stokken. 

Else Lund

Else Lund

Lysgård - 2020

Årets borger i Lysgård blev endnu engang en kvinde.
Kirsten Mortensen overleverede i samarbejde med Morten Degn og Conny Christensen stokken til Else Lund fra Dollerup.
Else har gjort fast tjeneste i Menighedsrådet i mange år, og på baggrund af dette blev hun valgt til titlen.
Stort tillykke med titlen til Else Lund.
Conny Christensen

Conny Christensen

Lysgård - 2017

I 2017 var det ikke svært, at vælge Årets borger i Lysgård.

Conny er et kendt ansigt til alt der omhandler fest og farver, hvor hun altid skaber en go stemning og atmosfærer. Derudover er hun også en seriøs og vellidt person. Conny har deltaget i flere års bestyrelses arbejde og siddet med aktiviteter omkring børn og unge, samt den populære Bogklub.
Hun er en fighter med godt humør, smil på læben og ikke bleg for, at sætte gang i nogle gode projekter. Alle disse goder har Lysgård haft stor glæde af de senere år hvor Conny har været foregangsmand for, at få penge til blandt andet den nye legeplads og i 2018 også 2 nye shelters, som vil stå færdig i 2019.  Trods den nye titel, som åres borger har Conny ikke tænkt sig, at stoppe hendes trofaste arbejde i Lysgård.

Stort Tillykke til Conny!

Jens Mortensen

Jens Mortensen

Lysgård - 2014

Årets Lysgårdborger blev i år Jens Mortensen fra Knækkeborg

Jens er ikke et bestyrelse medlem, og heller ikke tidligere, men han er til gengæld en aktiv musiker, og han sætter gerne trompeten for munden og sammen med en lille håndfuld andre musikere ledsager han ofte publikum i en propfyldt Lysgård Kirke under de mange Blichersange, der skal synges. Jens er en go fortæller, og hans interesse for den lille by er stor. Hans familie fra Knækkeborg kan følges langt tilbage.

Vi er glade for Jens store arbejde i forbindelse med vores Museum E Bindstouw, som er en stor turist attraktion hele sommeren. Vi håber Jens i fremtiden vil støtte os i Lysgård, trods titlen.

Stort Tillykke!

 

Ove Elgaard

Ove Elgaard

Lysgård - 2011

Ove Elgaard er åres Lysgård borger.
Ove har en store familie og har siddet i bestyrelsen i flere år.
Han deltager gerne i fælles spisning og fester. Derudover giver han gerne en hånd med vedligeholdes af vores arealer i Lysgård. Tillykke til Ove.

Anette Andersen

Anette Andersen

Lysgård - 2006

Anette har været inddraget i projektet omkring renovering af Landsbyhuset. I første omgang som stedfortræder. Men senere viste det sig at hendes kvalifikationer var absolut nødvendige og efter venlig forespørgsel og armen om på ryggen, fortsatte Anette i projektgruppen. Annette har forestået en masse kommunikation med forskellige instantanser, som ministerier, fonde og kommune. Ligesom hun har haft det store overblik over den samlede økonomi.

Anette bor Bisballevej 50 8800 Viborg

Tak til Anette.

Poul Henckel

Poul Henckel

Lysgård - 2003

Formand/Bestyrelsesmedlem for lysgård forsamlingshus. Positiv og aktiv i den nødvendige afvikling af borgerforening og forsamlingshuset. På det sociale område medvirkede ved flere arrangementer og gennemførelse af fester. 

Paul-Erik Tækker

Paul-Erik Tækker

Lygård - 2000

Erik holder hjulende igang i lokal området. Han arbejder meget i baggrunden. Kongelig priviligeret flaghejser på Lyshøj. Aktiv i forbindelse med uddeling af Landsbyposten. Skuespiller ved årets revy i Lysgaard til stor glæde for den lokale befolkning.
Paul-Erik sov stille ind 28 maj 2018.

Aase Kristensen

Aase Kristensen

Lysgård - 1996

Aktiv medvirkende ved opstart af landsbyhuset. Var med i bestyrelsen og bidragede en opstart af Juniorklubben i Lysgård, samt sad hun som formand det samme år.