Her på vores hjemmeside kan du følge med i de mange ting der sker i Lysgård.
Siden bliver jævnligt opdateret, så hold et vågent øje med siden her inde.Vi er omkring 100 borgere i Lysgård og vi forsøger, at være fælles om mange ting i vores lille samfund, vi ønsker og håber derfor fortsat også,
at nye borgere vil være med når vi holder nogle fælles udflugter og fester i Landsbyhuset. Der udsendes nyhedsbrev 2 – 3 gange om året.                                                                                                                                                                                  
Ellers kan du følge med og søge efter informationer her på vores hjemmeside eller  søg på Facebook: Landsbyhuset Lysgård og Omegn. 
Vi håber, at vi i fællesskab kan holde vores by ren og pæn. Det gør også at vores samfund vil være attraktivt for flere tilflyttere.
Det vil sige husk at holde dit fortov, din hæk, din gårdsplads og dit hus vedlige. Det ville komme alle til glæde og gavn på længere sigt. Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du altid banke på hos din allerede sikkert kendte nabo eller kontakte formand for bestyrelsen Ove Elgaard, Bisballe, telefon 40723140, næstformand Ninna Ib, Grundvad telefon 22677743, sekretær Karina Stenkjær Christensen, Sjørupvej, telefon  20989279.

Vi forsøger at opdatere hjemmesiden og de sociale medier efter bedste evne.
Husk, at betale dit medlemskontingent, for at kunne deltage i vores udflugter, leje vores Landsbyhus til en billigere pris, samt have stemmeret ved den årlige generalforsamling. 

Landsbyhuset ønsker dig hjertelig velkommen og håber på, at se dig til næste aktivitet, fest eller udflugt.

Husk at give din støtte til landsbyhuset i Lysgård, tilmeld dig under fanen medlemsskab.

 MEDLEMSSKAB