Menu Luk

Årets borger I Lysgaard 2017

Årets Borger 2017 1

Traditionen tro, blev der udnævnt årets borger til høstfesten i Lysgaard og omegn.
Åretsborger 2017 blev velfortjent tildelt Conny Christensen.
Conny Christensen fik tildelt æren dette år. Ikke mindst pga. sit store engagement i Junior-klubben som havde Landsbyhuset som værested for en del år siden.
Men også for hendes arbejde i bestyrelsen for Landsbyhuset. Her har det de sidste år især været hende som har søgt, og også fået bevilget, både tilskud fra kommunen til vedligehold af Landsbyhuset, nyindkøb af redskaber mm. Også bevillingen som gav mulighed for udvidelse af Legepladsen skal hun have en stor del af æren for. Senest har hun søgt Nordea-fonden om et beløb til opsætning af shelters på sportspladsen/legepladsen. Også her blev der bevilget et beløb og der bliver opsat 2 stk. shelters i 2018. Begge finansieret af Nordea-fonden.
ET STORT TILLYKKE TIL CONNY