Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

VEL OVERSTÅET

Bestyrelsen fik 2 nye medlemmer : Mette Lund og Søren Kristensen. Genvalg til Karina Stenkjær Christensen som bestyrelsesmedlem og                                Gitte Quint og Conny Christensen som suppleanter.

Genvalg til revisor Steen Bovbjerg

Bestyrelsen konstitueres den 28 marts.

 

Åben mandeklub

ÅBEN mandeklub

Skal vi lege? Der er nogen af vores koner, ægtefæller,

partnere der strikker en gang om måneden.

Måske kunne vi mødes og lave et mødested for mændene!

Forsøg den 9. marts. Hvis der er interesse fortsætter vi indtil sommerferien. ÅBEN FOR ALLE MÆND.