Menu Luk

GENERALFORSAMLING 2022 opdateret med beretning 29/3 2022

Generalforsamling 20. marts 2022, kl. 14.30 i Landsbyhuset

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår fortsættelse af nuværende kontingent sats.
  6. Indkomne forslag: Bestyrelsen indstiller et forslag til ændringer af vedtægter, der gør det tydeligere hvad Landsbyhusets opgaver er.                                                                                                                                                                                   Indkomne forslag til andre emner skal være bestyrelsen i hænde forud for bestyrelsesmøde den 10/3.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: I lige år 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Hanne Tauber og Ove Elgaard der begge modtager genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter
  2. Valg af revisor
  3. Evt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Her kan du se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer : Vedtægter udkast 2022