Menu Luk

Generalforsamling 2023

VEL OVERSTÅET

Bestyrelsen fik 2 nye medlemmer : Mette Lund og Søren Kristensen. Genvalg til Karina Stenkjær Christensen som bestyrelsesmedlem og                                Gitte Quint og Conny Christensen som suppleanter.

Genvalg til revisor Steen Bovbjerg

Bestyrelsen konstitueres den 28 marts.