Menu Luk

Generalforsamling i Landsbyhuset

 

Generalforsamling for Landsbyhuset tirsdag den 8. marts kl. 19.30 i Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, Lysgård!

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasseren aflægger revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der skal vælges 2 pers. i år, én modtager genvalg)
  8. Valg af to suppleanter
  9. Valg af revisor

10: Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under punktet indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen for Landsbyhuset