Menu Luk

Generalforsamling i Landsbyhuset

 

Der afholdes Generalforsamling i Landsbyhuset i Lysgaard tirsdag den 7 marts 2017.

Landsbyhuset vil traditionen tro være vært til lidt at spise og drikke bagefter.

 

Dagsorden ihenhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I lige år 2 bestyrelsesmedlemmer

og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor