Menu Luk

Landsbyhusets bestyrelse er konstitueret.

Den nyvalgte bestyrelse for Landsbyhuset i Lysgård har nu haft konstituerende bestyrelsesmøde.

Posterne blev fordelt som følger:

  • formand Ove Elgaard,
  • næstformand Ninna Ib,
  • sekretær Karina Stenkjær Christensen,
  • kasserer Hanne Tauber,
  • bestyrelsesmedlem Morten Palmelund,
  • suppleanter Gitte Quint og Michael Omme.

Der skal fra den nye bestyrelse lyde en tak til alle fremmødte til generalforsamlingen. Tak til jer der modtog valg eller genvalg.                                                                                                                                                                                                                                                                      Desuden skal der lyde en tak til Eliane Vejvad afgående formand, Michael Omme afgående kasserer og Karina Stenkjær Christensen også sekretær i sidste periode, der var tovholdere på køkkenprojektet.

Vi glæder os til at vi igen kan bruge huset til fester, arrangementer, møder og aktiviteter. Det betyder dog ikke at vi er færdige med at modernisere huset. Vi har mange planer og ønsker til huset, som desværre koster penge, som vi ikke har. Alt overskydende fra opsparing, fonde og tilskud er gået til køkken projektet.

Der vil i den kommende tid følge opdateringer på vores hjemmeside og Facebook. Kalender funktionen vedrørende udlejning er pt. ude af drift, men vi arbejder på en løsning. Men kontakt endelig vores udlejer Majbritt Ørgaard på telefon 53 29 38 30.

Der har nu været afholdt 3 arbejdsdage omkring Landsbyhuset, for at holde den og sportspladsen i ordentlig stand. Skulle du have lyst til at give en hånd med, og endda i hyggeligt selskab, eller ser du noget der trænger til at blive ordnet, så kontakt os endelig.

Der vil formodentlig også ske ændringer i hvordan vi får formidlet ud til medlemmer og beboere i området. Men hold øje med hjemmeside og Facebook.

Ring eller skriv hvis du har spørgsmål eller gode ideer.

Formand Ove Elgaard, 4072 3140,  oveelgaard@hotmail.com,

næstformand Ninna Ib, 2267 7743, ninna-ib@post.tele.dk

sekretær Karina Stenkjær Christensen, 20 98 92 79, karina.stenkjaer@live.dk