En dejlig eftermiddag med mere end 40 gæster på pladsen. Tak til alle der mødte frem! Tak til frivillige der stillede heste til rådighed til trækture for børnene.