Menu Luk

Shelter til Lysgård

I 2018 får Lysgård nye overnatnings muligheder!
I 2017 fik Lysgård bevilliget 2 stk. Shelter til vores skønne legeplads på Sjørupvej.

Bestyrelsen for Landsbyuhuset er nu kommet, så langt med projektet, at vi snart er klar med nye overnatnings muligheder i Lysgård.

Der vil inden for de næste par måneder bliver kraftig aktivitet på legepladsen, for at få gjort plads og klar til det nye tiltag. Vi håber i fremtiden de nye overnatnings muligheder kan gøre det til et attraktivt sted for både ude frakommende samt byens egne beboere, at benytte de nye Shelter.

Nu er datoen sat: Mandag 07.05.2018 kl. 19.00 kommer der aktivitet på legepladsen i Lysgård. Bestyrtelsen begynder deres arbejde med udgravning til fundament, så vores nye Shelters kan stå sikkert de næste mange år. 
Alle der ønsker, at give en hånd med denne aften er velkommen på legepladsen. 

Landsbyhuset 2018